Vlas

Vlas is een gewas, dat geteeld wordt op de kleigronden van Nederland, België en Noord-Frankrijk. Vlas wordt geteeld vanwege de lange vezels, die in hoofdzaak gebruikt worden voor de productie van linnengarens. De verwerking van vlas tot een bruikbaar product is een veelzijdig proces ten behoeve van een lange verticale bedrijfskolom. Na het plukken (oogsten van de plant met wortel en al ) wordt het vlas plat op het land gelegd voor het zogenaamde (dauw)roten, een soort rottingsproces waardoor de vezels makkelijker loskomen van de stengel tijdens het zwingelen. Dan vindt het repelen plaats ( sommige vlassers doen dit tijdens de pluk ), het verwijderen van de zaadbol waarvan het zaad gebruikt wordt voor zaaigoed en voor de verwerking tot lijnolie. Van het lint wordt uiteindelijk in een spinnerij linnen gemaakt door achtereenvolgens te brakelen, zwingelen en spinnen.
Linex maakt  gebruik van de stengeldeeltjes aan de binnenkant van de stam van de vlasplant die vrijkomen tijdens het zwingelen. Dit betekent dat de volledige vlasplant voor diverse doeleinden gebruikt wordt waardoor dit een zeer duurzaam gewas is, niet alleen in de teelt maar ook in de verwerking.