Circulair

Circular Biobased Economy

Duurzaamheid staat bij Linex hoog in het vaandel. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met al onze fabricageprocessen zo duurzaam mogelijk om te springen. 
Vlas is een jaarlijks terugkerend gewas dat bij de teelt minder water nodig heeft dan andere gewassen. De vlasplant wordt volledig verbruikt voor diverse doeleinden uiteenlopend van kleding tot lijnolie en vlasspaanplaat. Voor het produceren van vlasspaanplaat worden de houtachtige deeltjes van de stengel gebruikt die vrijkomen tijdens het zwingelen. De houtachtige deeltjes ook wel lemen of scheven genoemd worden door ons geschoond en de rest producten die hierbij ontstaan worden voor 100%  op diverse manieren weer hergebruikt. Zo wordt het vlaszaad dat bij het schonen nog vrijkomt gebruikt als veevoeder, terwijl de korte vezels naar de papierindustrie gaan. Restafval dat ontstaat bij het zagen van de platen wordt als strooisel in de stallen gebruikt. Dit strooisel heeft als voordeel dat het veel minder opwaait dan houtzaagsel. Het stof wat bij het schoningsproces vrijkomt wordt gebruikt in onze biomassa ketel om onze energie voor onze pers op te wekken en de kantoren te verwarmen. De assen die hier weer bij vrij komen worden in gezet bij wegverhardingen.
Vlas bevat van nature geen formaldehyde in tegenstelling tot hout, de lijm die benodigd is voor het produceren van vlasspaanplaat kan variëren van E0 tot E1. Op deze manier kunnen wij aan alle normen voldoen zoals de Carb norm of NAF boards.
Uitval van onze vlasspaanplaat in onze verschillende productie lijnen wordt verwerkt tot verpakkingsblokken of door ons gerecycled tot grondstof en opnieuw tot een plaat geperst.
Wij zijn dan ook verheugd dat we door onze inspanningen ons BioBased certificaat in ontvangst hebben mogen nemen.